Đại Lý Ống Nhựa – Trung Văn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 190 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3543 0600
Trang web
Tọa độ 209.908.784, 10.579.618.939.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Ống Nhựa ở đâu?

190 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Ống Nhựa như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00]

Đại Lý Ống Nhựa có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Ống Nhựa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Thiên Thịnh - Lăk