Đại Lý Sơn Chí Khanh – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3562 625
Trang web
Tọa độ 9.174.849.199.999.990, 10.516.570.619.999.900

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Chí Khanh ở đâu?

78 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Chí Khanh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Đại Lý Sơn Chí Khanh có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Chí Khanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Sang - Long Trường