Đại Lý Sơn Đại Phát – Hưng Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94A, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 093 705 03 38
Trang web
Tọa độ 100.157.218, 1.057.604.456

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Đại Phát ở đâu?

94A, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Đại Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00]

Đại Lý Sơn Đại Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Đại Phát là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty CPĐTXD Venza - 2223