Đại Lý Sơn Hải Phòng – Hùng Vương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 418 Hà Nội, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3850 532
Trang web
Tọa độ 208.763.908, 1.066.424.364

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Hải Phòng ở đâu?

418 Hà Nội, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Hải Phòng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Đại Lý Sơn Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Hải Phòng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Tam Sơn - TT. Sao Đỏ