Đại Lý Sơn Lập Dung – Xuong Huan

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Huỳnh Thúc Kháng, Xuong Huan, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 0258 3510 854
Trang web
Tọa độ 12.243.769.799.999.900, 1.091.899.595

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Lập Dung ở đâu?

79 Huỳnh Thúc Kháng, Xuong Huan, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Lập Dung như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Đại Lý Sơn Lập Dung có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Lập Dung là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Tư vấn & Giới thiệu sản phẩm KOVA - Lô, Đ. Lê Đức Thọ