Đại Lý Sơn Sơn Nguyệt – Phường Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 170 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 545 38 04
Trang web
Tọa độ 212.795.146, 106.205.137

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Sơn Nguyệt ở đâu?

170 Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Sơn Nguyệt như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Đại Lý Sơn Sơn Nguyệt có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Sơn Nguyệt là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Dupont - Hưng Lợi