Đại Lý Sơn Tân Năm – TT. Phố Mới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5522+8C2, ĐT291, TT. Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 553 52 22
Trang web
Tọa độ 211.507.501, 1.061.510.074

 


Địa chỉ Đại Lý Sơn Tân Năm ở đâu?

5522+8C2, ĐT291, TT. Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Sơn Tân Năm như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Đại Lý Sơn Tân Năm có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Sơn Tân Năm là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CTY TNHH SƠN PU HUY KIỆT - Hưng Lợi