Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng – An Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21b/201, Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 610 10 30
Trang web
Tọa độ 208.454.369, 1.066.680.622

 


Địa chỉ Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

21b/201, Đường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, An Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật Liệu Xây Dựng Tân Tám - Hồng Quan