Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Bà Ấu – Tp. Huế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kim Long, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3524 344
Trang web
Tọa độ 16.464.253, 1.075.593.913

 


Địa chỉ Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Bà Ấu ở đâu?

Kim Long, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Bà Ấu như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Bà Ấu có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Lý Vật Liệu Xây Dựng Bà Ấu là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Sao Mai - Phường 7