Đại Lý Vật Tư Nông Nghiệp Phân Bón Khanh Hương – Dĩnh Kế

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1186 Lê Lợi, Dĩnh Kế, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3557 098
Trang web
Tọa độ 212.838.533, 1.062.238.951

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Phân Bón Hán Tâm - Hai Riêng