Đại Nam Limousine – P. Lam Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 251 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam
Số điện thoại 0237 3999 222
Trang web https://www.facebook.com/dainamlimousine/
Tọa độ 1.981.239, 1.057.785.612

 


Địa chỉ Đại Nam Limousine ở đâu?

251 Trường Thi, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Giờ làm việc của Đại Nam Limousine như thế nào?

Thứ Bảy:[03:00-21:30], Chủ Nhật:[03:00-21:30], Thứ Hai:[03:00-21:30], Thứ Ba:[03:00-21:30], Thứ Tư:[03:00-21:30], Thứ Năm:[03:00-21:30], Thứ Sáu:[03:00-21:30]

Đại Nam Limousine có website không?

Địa chỉ trang web của Đại Nam Limousine là: https://www.facebook.com/dainamlimousine/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cp Vận Tải Du Lịch Hưng Long - Đồng An