Đài Phát Thanh Truyền Hình Điện Biên – Phường Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 829 7 Tháng 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tân Thanh, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3825 357
Trang web http://dienbientv.vn/
Tọa độ 213.911.044, 10.301.629.109.999.900

 


Địa chỉ Đài Phát Thanh Truyền Hình Điện Biên ở đâu?

829 7 Tháng 5, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Tân Thanh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đài Phát Thanh Truyền Hình Điện Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-00:00], Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00]

Đài Phát Thanh Truyền Hình Điện Biên có website không?

Địa chỉ trang web của Đài Phát Thanh Truyền Hình Điện Biên là: http://dienbientv.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Nam - Phường Tân Thạnh