Danang Construction Designing & Consulting Joint Stock Company – Hoà Cường Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 331 Đ. Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3812 296
Trang web
Tọa độ 160.292.959, 1.082.193.109

 


Địa chỉ Danang Construction Designing & Consulting Joint Stock Company ở đâu?

331 Đ. Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Danang Construction Designing & Consulting Joint Stock Company như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Danang Construction Designing & Consulting Joint Stock Company có website không?

Địa chỉ trang web của Danang Construction Designing & Consulting Joint Stock Company là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng Cty Toàn Cầu - Khu đô thị Đại Thanh