Dạy Học Nấu Ăn Đà Nẵng – Hoà Cường Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 52-80 Đ. Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0399 890 233
Trang web
Tọa độ 160.428.115, 1.082.173.957

 


Địa chỉ Dạy Học Nấu Ăn Đà Nẵng ở đâu?

52-80 Đ. Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Dạy Học Nấu Ăn Đà Nẵng có website không?

Địa chỉ trang web của Dạy Học Nấu Ăn Đà Nẵng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Dạy nghề - Giáo dục Thường Xuyên Quận Hoàng Mai - Hoàng Văn Thụ