Dạy Nghề May Lào Cai – Kim Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 027 Vạn Hoa, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 098 244 84 46
Trang web
Tọa độ 224.860.379, 10.397.297.859.999.900

 


Địa chỉ Dạy Nghề May Lào Cai ở đâu?

027 Vạn Hoa, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạy Nghề May Lào Cai như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Dạy Nghề May Lào Cai có website không?

Địa chỉ trang web của Dạy Nghề May Lào Cai là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  KHANG Studio - Lê Bình