Dạy Nghề Thái Bình – Xóm Mới

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cầu Ông Khải, Xóm Mới, Đông Hưng, Thái Bình 06000, Việt Nam
Số điện thoại 0585 858 284
Trang web https://daynghethaibinh.com/
Tọa độ 205.387.141, 10.640.934.159.999.900

 


Địa chỉ Dạy Nghề Thái Bình ở đâu?

Cầu Ông Khải, Xóm Mới, Đông Hưng, Thái Bình 06000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dạy Nghề Thái Bình như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-17:00], Thứ Ba:[06:00-17:00], Thứ Tư:[06:00-17:00], Thứ Năm:[06:00-17:00], Thứ Sáu:[06:00-17:00]

Dạy Nghề Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của Dạy Nghề Thái Bình là: https://daynghethaibinh.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trường tiểu học Phong Nẫm - Phong Nẫm