Đền Chúa Cà Phê – Hoà Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F9CC+F2M, Hoà Thắng, Hữu Lũng, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 091 480 01 02
Trang web
Tọa độ 214.712.197, 1.063.700.513

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ - Hy Cương