Đền Mẫu – Hồ Tam Chúc – Ba Sao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HR52+XQ8, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 097 957 44 25
Trang web
Tọa độ 20.559.901.699.999.900, 1.058.019.484

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đền Quốc Mẫu Âu Cơ - Hạ Hòa