Địa chỉ bán khổ qua rừng/ mướp đắng rừng tại Tp.HCM – Bình Thuận

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 30 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0779 957 777
Trang web https://m.facebook.com/KhoQuaRung.MuopDangRungTayNguyen/
Tọa độ 107.381.801, 1.067.276.169

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Tỉnh Ninh Bình - Ninh Bình