Dịch vụ hải quan Móng Cái (VPĐD GOLDTRANS tại Móng Cái) – P. Ninh Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 85 phố 5/8, P. Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh 206959, Việt Nam
Số điện thoại 096 988 38 38
Trang web
Tọa độ 215.302.156, 1.079.603.923

 


Địa chỉ Dịch vụ hải quan Móng Cái (VPĐD GOLDTRANS tại Móng Cái) ở đâu?

số 85 phố 5/8, P. Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh 206959, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch vụ hải quan Móng Cái (VPĐD GOLDTRANS tại Móng Cái) như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00]

Dịch vụ hải quan Móng Cái (VPĐD GOLDTRANS tại Móng Cái) có website không?

Địa chỉ trang web của Dịch vụ hải quan Móng Cái (VPĐD GOLDTRANS tại Móng Cái) là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Vận Tải Việt Uni Logistics - Nguyễn Trung Trực