Dịch Vụ Hút Chân Không Thực Phẩm ở Hà Nội – Mai Dịch

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ngách 20/14 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 0832 561 990
Trang web https://dichvuhutchankhong.vn/tui-hut-chan-khong/
Tọa độ 210.369.723, 1.057.792.992

 


Địa chỉ Dịch Vụ Hút Chân Không Thực Phẩm ở Hà Nội ở đâu?

ngách 20/14 Đ. Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Hút Chân Không Thực Phẩm ở Hà Nội như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Dịch Vụ Hút Chân Không Thực Phẩm ở Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Dịch Vụ Hút Chân Không Thực Phẩm ở Hà Nội là: https://dichvuhutchankhong.vn/tui-hut-chan-khong/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vua Gạo - Chi nhánh Hải Phòng - P