Dịch Vụ Kết Hoa Liên Hà – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 81 Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 0290 3831 090
Trang web
Tọa độ 91.811.954, 1.051.541.439

 


Địa chỉ Dịch Vụ Kết Hoa Liên Hà ở đâu?

81 Bùi Thị Trường, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Kết Hoa Liên Hà như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Dịch Vụ Kết Hoa Liên Hà có website không?

Địa chỉ trang web của Dịch Vụ Kết Hoa Liên Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Hoa Tươi Kim Hòa - Binh Hoà