Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân – Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6C, Võ Thị Sáu, Khóm 7, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 093 954 07 79
Trang web
Tọa độ 92.860.485, 10.572.107.989.999.900

 


Địa chỉ Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân ở đâu?

6C, Võ Thị Sáu, Khóm 7, Phường 3, Thành Phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Phường 3, Bạc Liêu, Việt Nam

Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân có website không?

Địa chỉ trang web của Dịch Vụ Phục Vụ Cá Nhân là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Hương Spa - Đường TS3 - KCN