Dịch Vụ Tiệc Cưới Minh Nhạn – Bình Nghi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VXHX+455, QL19, Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0385 708 440
Trang web https://www.facebook.com/taii.vos
Tọa độ 138.777.596, 10.899.797.769.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn Thái Bình Dương - Vĩnh Tân