Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Đà Nẵng (Xin phép Xây Dựng Đà Nẵng) – Đà Nẵng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 868 71 04
Trang web https://dich-vu-xin-phep-xay-dung-da-nang.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 160.606.784, 1.082.179.919

 


Địa chỉ Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Đà Nẵng (Xin phép Xây Dựng Đà Nẵng) ở đâu?

Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, Đà Nẵng, 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Dịch Vụ Xin Giấy Phép Xây Dựng Đà Nẵng (Xin phép Xây Dựng Đà Nẵng) như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo