Điểm Bán Sim Card Sỉ & Lẻ – Hoà Cường Bắc

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17, Bình An 3, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 093 535 09 57
Trang web https://viettel.vn/lan-toa/goi-cuoc?kh=namtdk_dng_chuq
Tọa độ 16.038.638.199.999.900, 1.082.170.051

 


Địa chỉ Điểm Bán Sim Card Sỉ & Lẻ ở đâu?

17, Bình An 3, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm Bán Sim Card Sỉ & Lẻ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động - Khối 6