Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông VNPT – VinaPhone Trịnh Hoài Đức – Phường 13

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 933 37 77
Trang web https://vnpt.com.vn/ho-chi-minh
Tọa độ 107.495.091, 1.066.599.567

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Viễn Thông 1 - An Bình