Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Thành Phố Tây Ninh – Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số 320 30/4, Khu phố 1, Tây Ninh, 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3827 071
Trang web http://vnpt.com.vn/
Tọa độ 11.321.184.299.999.900, 1.061.037.006

 


Địa chỉ Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Thành Phố Tây Ninh ở đâu?

số 320 30/4, Khu phố 1, Tây Ninh, 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Thành Phố Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-19:00], Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00]

Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Thành Phố Tây Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm giao dịch VNPT VinaPhone Thành Phố Tây Ninh là: http://vnpt.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tổng Công Ty Viễn Thông Quân Đội (Viettel) - Cn Kỹ Thuật Bắc Kạn - Phùng Chí Kiên