Điểm gửi hàng giaohangnhanh – Phường 4

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 127-127A Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 1800 1201
Trang web
Tọa độ 103.530.734, 1.070.753.889

 


Địa chỉ Điểm gửi hàng giaohangnhanh ở đâu?

127-127A Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Điểm gửi hàng giaohangnhanh như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-11:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Điểm gửi hàng giaohangnhanh có website không?

Địa chỉ trang web của Điểm gửi hàng giaohangnhanh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bưu điện Nam Trà My quảng nam - Trà Mai