Điểm Thu Mua Phế Liệu Anh Cương – Hoà An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Cao Sơn Pháo, Hoà An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 500 52 40
Trang web
Tọa độ 160.574.937, 10.817.551.569.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đại Lý Hoài Diện - Thanh Hưng