Điểm Thu Mua Phế Liệu Hồng Vy – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 94 Lương Văn Chánh, Phường 5, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 555 33 50
Trang web
Tọa độ 13.090.907, 10.930.837.199.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Trần Thạch Cao Hoàng Anh - Bắc Cường