Điện Lạnh Bình Minh – Đông Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL54, Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 090 709 49 48
Trang web
Tọa độ 100.251.705, 10.584.256.409.999.900

 


Địa chỉ Điện Lạnh Bình Minh ở đâu?

QL54, Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Lạnh Bình Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Điện Lạnh Bình Minh có website không?

Địa chỉ trang web của Điện Lạnh Bình Minh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  BÊ TÔNG DUFAGO - Chính Gián