Điện Lạnh Hằng Linh – Mỹ Xá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QL38B, Mỹ Xá, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 696 80 78
Trang web
Tọa độ 204.063.037, 1.061.389.303

 


Địa chỉ Điện Lạnh Hằng Linh ở đâu?

QL38B, Mỹ Xá, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Điện Lạnh Hằng Linh như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Điện Lạnh Hằng Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Điện Lạnh Hằng Linh là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH A Lưới - A Lưới