DKD – Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên – Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa – TT. Đăk Đoa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 113 Wừu, TT. Đăk Đoa, Đăk Đoa, Gia Lai 61200, Việt Nam
Số điện thoại 0369 829 146
Trang web https://dkdev.vn/
Tọa độ 139.959.113, 1.081.128.955

 


Giờ làm việc của DKD - Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên - Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

DKD - Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên - Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa có website không?

Địa chỉ trang web của DKD – Văn phòng đại diện tại Tây Nguyên – Công ty cổ phần Phát triển Dược Khoa là: https://dkdev.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Thuốc FPT Long Châu - Phường 9