DNTN Chí Hà – Phường Mường Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 327, Khu Phố Mường Thanh 7, Phường Mường Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3825 122
Trang web
Tọa độ 213.867.846, 1.030.165.427

 


Địa chỉ DNTN Chí Hà ở đâu?

327, Khu Phố Mường Thanh 7, Phường Mường Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên, Việt Nam

DNTN Chí Hà có website không?

Địa chỉ trang web của DNTN Chí Hà là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng vlxd 125 Xuyên Mộc - Xuyên Mộc