DNTN Đồ Gỗ Tân Cương – Hòa Thuận Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3617 517
Trang web
Tọa độ 160.520.712, 10.822.023

 


Địa chỉ DNTN Đồ Gỗ Tân Cương ở đâu?

76 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của DNTN Đồ Gỗ Tân Cương như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

DNTN Đồ Gỗ Tân Cương có website không?

Địa chỉ trang web của DNTN Đồ Gỗ Tân Cương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đồ thờ trường ngọ - Trường Thi