DNTN Minh Đức – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 459 Đ. Nguyễn Đáng, Phường 6, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3840 115
Trang web
Tọa độ 9.922.970.399.999.990, 1.063.445.922

 


Địa chỉ DNTN Minh Đức ở đâu?

459 Đ. Nguyễn Đáng, Phường 6, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của DNTN Minh Đức như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

DNTN Minh Đức có website không?

Địa chỉ trang web của DNTN Minh Đức là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gạch bông gạch granit Đà Lạt - Phường 4