DNTN Sản Xuất Thương Mại & Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Tiến – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 220, Đường 23 Tháng 8, Phường 8, Phường 7, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3827 241
Trang web
Tọa độ 92.953.108, 1.057.135.869

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VĨNH ĐỨC - Việt Nam