DNTN Xây Dựng Bắc Lân – Tổ 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 4RWH+C9H, Nguyễn Văn Tố, Tổ 8, Bắc Kạn, Việt Nam
Số điện thoại 028 1387 0263
Trang web
Tọa độ 22.146.061, 1.058.284.989

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty bất động sản Phong Phi - Thới Hoà