Đồ Nail Bắc Ninh – Yên Phong

Thông tin địa điểm

Địa chỉ ấp Đồn, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 148 386
Trang web https://www.facebook.com/NailBacNinh
Tọa độ 21.208.161.399.999.900, 10.599.772.569.999.900

 


Địa chỉ Đồ Nail Bắc Ninh ở đâu?

ấp Đồn, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồ Nail Bắc Ninh như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00]

Đồ Nail Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Đồ Nail Bắc Ninh là: https://www.facebook.com/NailBacNinh

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ohui Huyền Châu Thanh Hóa - P. Đông Thọ