Đỗ Nguyễn Gia Villa – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 14 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0777 610 100
Trang web https://www.facebook.com/DoNguyenGiaVilla
Tọa độ 103.523.573, 1.070.654.441

 


Địa chỉ Đỗ Nguyễn Gia Villa ở đâu?

14 Trần Phú, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Đỗ Nguyễn Gia Villa có website không?

Địa chỉ trang web của Đỗ Nguyễn Gia Villa là: https://www.facebook.com/DoNguyenGiaVilla

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà nghỉ hồ pe luông - Thanh Lông