Doanh Nghiệp Thu Mua Phế Liệu Quân Phát – Tân Chánh Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 128 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 110 91 09
Trang web https://phelieuquanphat.com/
Tọa độ 108.652.512, 1.066.292.465

 


Địa chỉ Doanh Nghiệp Thu Mua Phế Liệu Quân Phát ở đâu?

128 Tân Chánh Hiệp 10, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Doanh Nghiệp Thu Mua Phế Liệu Quân Phát như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Doanh Nghiệp Thu Mua Phế Liệu Quân Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Doanh Nghiệp Thu Mua Phế Liệu Quân Phát là: https://phelieuquanphat.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thu mua phế liệu giá cao - Bình Hưng Hoà