Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Lúa Quảng Ngãi – Quảng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 157, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam
Số điện thoại 090 510 14 18
Trang web
Tọa độ 15.121.626.099.999.900, 10.877.930.269.999.900

 


Địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Lúa Quảng Ngãi ở đâu?

157, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Quảng Ngãi, Việt Nam

Giờ làm việc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Lúa Quảng Ngãi như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Lúa Quảng Ngãi có website không?

Địa chỉ trang web của Doanh Nghiệp Tư Nhân Hai Lúa Quảng Ngãi là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Làng Ẩm Thực Xứ Thanh - Quảng Thịnh