Doanh Nghiệp Tư Nhân Mủ Trôm Vĩnh Thanh – Kinh Dinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 487/2, Thống Nhất, Kinh Dinh, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 090 847 50 75
Trang web
Tọa độ 11.559.763.799.999.900, 1.089.901.548

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tạp Hoá Thầy Thanh - Cầu Xây