Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Vận Tải Xây Dựng Ân Hương – Phùng Chí Kiên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thôn Dương Hoà, Xã Minh Đức, Huyện Mỹ Hào, Phùng Chí Kiên, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0221 3955 059
Trang web
Tọa độ 20.925.737.899.999.900, 106.099.291

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD Mỹ Hằng - Hải Đình