Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Huynh Đệ – Long Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Ấp 1, Xã Long Trị, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang, Long Trị, Long Mỹ, Hậu Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 802 50 08
Trang web
Tọa độ 96.987.425, 10.563.538.779.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng VLXD Tấn Hưng - Phường 8