Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng – Ninh Thạnh Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ F9Q3+883, Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3550 137
Trang web
Tọa độ 94.882.519, 10.535.329.159.999.900

 


Địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng ở đâu?

F9Q3+883, Ấp Ninh Thạnh Tây, Xã Ninh Thạnh Lợi, Huyện Hồng Dân, Ninh Thạnh Lợi, Hồng Dân, Bạc Liêu, Việt Nam

Giờ làm việc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xưởng Cơ Khí Ngọc Minh - Châu Hưng