Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Và Thương Mại Anh Phương – Đề Thám

Thông tin địa điểm

Địa chỉ M6M4+H7C, Xóm Nà Tanh, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Đề Thám, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 0206 6259 686
Trang web
Tọa độ 22.683.927, 1.062.056.384

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng VLXD Lưu Lái - Liêu Tú