Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Sào Phúc Lộc Thọ – Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 250, Nguyễn Công Trứ, Phường 6, Thành Phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 093 522 11 81
Trang web
Tọa độ 130.883.735, 1.093.181.528

 


Địa chỉ Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Sào Phúc Lộc Thọ ở đâu?

250, Nguyễn Công Trứ, Phường 6, Thành Phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên, Phường 6, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Sào Phúc Lộc Thọ như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Sào Phúc Lộc Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Doanh Nghiệp Tư Nhân Yến Sào Phúc Lộc Thọ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Anh Thư - Thôn Thổ Hà