Đồng Phục Chuẩn (HTAfashion) – 64 Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 40C Lạch Tray, 64 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 097 325 51 00
Trang web http://www.dongphucchuan.vn/
Tọa độ 208.491.286, 1.066.895.806

 


Địa chỉ Đồng Phục Chuẩn (HTAfashion) ở đâu?

40C Lạch Tray, 64 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Đồng Phục Chuẩn (HTAfashion) như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Đồng Phục Chuẩn (HTAfashion) có website không?

Địa chỉ trang web của Đồng Phục Chuẩn (HTAfashion) là: http://www.dongphucchuan.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Store 86 - Vân Gia